Sökningar

Solceller: utbyte på plats

Solceller: utbyte på plats


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hur fungerar mekanismen utbyte på plats av det överskott av solenergi som produceras av vår anläggning och vilka möjligheter är det att sälja egenproducerad el.

En brasolcellssystemlyckas erbjuda rätt balans mellan producerad energi, lagrad energi, energi som förbrukas i hemmet och energiutbytt med nätverket.Låt oss omedelbart klargöra att "Jag tjänar" erhållits medutbyte på platsdet är bara i energimässiga termer. Deutbyte på plats, liksom ackumulering och konsumtion av egenproducerad energi, är nyckeln till att återvinna de investeringar som gjorts för installationen av det inhemska systemet.

Säljer solenergi

De som vill sikta på ytterligare intäkter som går långt utöver "avkastning på investeringar i energimässiga termer", snarare än att prata om utbyte på plats, bör sikta på onlineförsäljning. Den planerade regimen medonlineförsäljninglåter dig sälja den solcellsenergi som produceras i överskott.

Med utbyte på plats:

 • energiöverskottet kommerlånas ut till nätverketoch dras sedan tillbaka vid andra tillfällen med en mer eller mindre fördelaktig ränta för båda parter.
 • Vinsten som erhålls medutbyte på platsdet är bara energiskt.

Med onlineförsäljningen:

 • energiöverskottet kommersålde dettill nätverket efter olika tariffer baserat på modellenonlineförsäljningvald.
 • Vinsten som uppnås genom överföring av solcellsenergi till nätet är ekonomisk.

Med andra ord, med utbyte på plats gör du det inte säljer solenergi egenproducerad och inte konsumeras, men den lånas ut till det nationella elnätet som sedan returnerar det till oss på natten eller när vårt hem har de största elbehoven.

Vem vill sälja el produceras av din egen solcellssystem kan inte dra nytta avutbyte på platsmen av försäljningen på nätet. All information om försäljning av egenproducerad solenergi finns i artikeln med titeln"Solceller: onlineförsäljning".

Utbytet på plats

Om det inhemska solcellssystemet harackumulatorer,det överskott som produceras kommerlagrati stora batterier för att sedan matas in i elnätet vid behov. I händelse av brist på ackumulatorer, under natten och låg solcellsproduktion, tillgodoses husets energiförsörjning av det nationella elnätet.

Användaren köper energi från nätet men gör det genom att dra nytta av en reducerad hastighet som dikteras av den så kalladeutbyte på plats.

De kan komma åtutbyte på platssolcellssystem med en total effekt som inte överstiger 200 kW.

Vid utbytet på plats dras den energi som matas in i nätet av GSE (Energy Service Manager) som därefter kommer att ge en "delvis återbetalning av de betalda räkningarna". Med andra ord är det en form av ekonomisk kompensation mellan injektioner och uttag.

Utbytesmekanismen på plats är enkel: å ena sidan köper användaren energi från nätet och betalar en viss taxa, å andra sidan "säljer" samma användare ren energi till nätet och tar betalt för det med ett bidrag på konto, med andra ord, ett slags återbetalning i räkningen som kallas "Bidrag i Exchange-konto". För att till fullo förstå funktionen och fördelarna med utbytet på plats föreslår vi ett praktiskt exempel:

Giulia producerade ett energiöverskott på 500 kWh och, med växeln på plats, matade dem in i elnätet. Giulias energiöverskott har ett ekonomiskt värde på 50 euro.

På natten, när solcellssystemet var inaktivt, drog Giulia 200 kWh från nätet, till ett värde av 22 euro, som dock debiteras dubbelt på grund av avgifter, skatter och tjänster.

På detta sätt injicerade Giulia mer energi i elnätet än inköpt. Giulia producerade således ett överskott så att hon, förutom att ha en återbetalning av en del av räkningen som betalats för den energi som dras tillbaka, kommer att ha rätt till en monetär uppgörelse.

Denna mekanism skiljer sig mycket mer från begreppetförsäljning av solenergihypotes med regimen föronlineförsäljning. För mer information omutbyte på platsvi hänvisar dig till artikeln:

 • Byt ut på plats

För att komma åtutbyte på platsgör bara en begäran samtidigt som du installerar solcellssystemet. En annan fördel att tänka på är attutbyte på platsär kompatibel medrenoveringsbonusmedföljer paketetStabilitetslag 2016.

De som tänker bygga ett inhemskt solcellssystem kan dra nytta av avdragen för omstrukturering med en skattelättnad som uppgår till 50% av kostnaderna för interventionen. De återstående 50% av investeringen kan skrivas av i räkningen genom att utnyttja egenförbrukning å ena sidan och systemet medonlineförsäljningeller detutbyte på plats.


Video: Top 7 Mistakes Newbies Make Going Solar - Avoid These For Effective Power Harvesting From The Sun (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Berkley

  Jag tror att de har fel. Jag kan bevisa det.

 2. Shaktizilkree

  Du tillåter misstaget. Gå in så diskuterar vi. Skriv till mig i PM.Skriv ett meddelande