Sökningar

Värmeenergi alltmer från förnybara källor

Värmeenergi alltmer från förnybara källor


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Betydelsen för framtiden för produktion av värmeenergi från förnybara källor ligger i det faktum att det mesta av den energi vi förbrukar för att producera varmt och kallt och inte för att tända eller stänga av glödlampor. I Italien är 45% av den totala slutförbrukningen kopplad till konsumtionen av värmeenergi (uppvärmning och kylning) som överstiger energiförbrukningen för transport (34%) och överdubblar den typiska elförbrukningen.

Prognoser säger att fram till 2030 kommer konsumtionen av värmeenergi från förnybara källor och detta kommer att ge en stark boost till råvaror, system och teknik som biomassa, värmepumpar, solvärme, geotermisk energi och fjärrvärme.

Hur fungerar produktionen av värmeenergi? Enligt 2011 års data (senaste tillgängliga) är den huvudsakliga källan till termisk energi naturgas (63%) följt av petroleumprodukter (diesel, LPG, eldningsoljor ...) med 17%, fasta bränslen (kol) vid 6% och 6% av den härledda värmeförbrukningen (kraftvärme). Förbrukningen av förnybar energi för termisk användning väger drygt 7 procent men ökar ständigt.

En första viktig aspekt avvärmeenergi är att slutförbrukning sker genom enheter eller system för produktion av värme installerad hos användarna och inte direkt genom en nätdistribution, vilket är fallet med el. Detta kommer att ha en positiv inverkan på närliggande industrier (produktion, försäljning och underhåll av tekniker), vilket i fallet med förnybara termor kommer att gynna den nationella ekonomin, eftersom ovanstående apparater ofta är produkter från den italienska industrin som är formulerade på olika försörjningskedjor (termohydraulisk, termomekanisk , jordbruksindustri). Därför kommer incitamenten, om det finns några, att gynna tricolorindustrin istället för att hamna utomlands.

Under de senaste 20 åren har förbrukningen av termisk energi från förnybara källor femdubblats

En andra aspekt, som följer av den första och avslöjas av trenderna, är att spridningen av konsumtion av värmeenergi som produceras med förnybara källor bestäms av valet av slutkonsumenter, familjer och företag, och inte av stora energiproduktionsföretag som händer inom elsektorn. Detta antyder att valet av energikälla och av den teknik som den konsumeras med kommer mer och mer underifrån och beror på människans känslighet.

Vilka förnybara källor till värmeenergi? När det gäller torr vedartad biomassa har Italien en god potential och är också tillverkare av kaminer, pannor och värmeeldar, som till stor del exporterar. Från en övervägande inhemsk konsumtion kunde man gå vidare till industri- och nätverksförbrukning, men aldrig avskild från en ekologisk och hållbar hantering av råvaran trä.

För konsumtion av värmeenergi förnybar från aerotermisk (luft-luft eller luft-vatten) och geotermisk (öppen eller sluten cykel vatten-vatten) värmepumpar enligt den nationella handlingsplanen en kraftig ökning fram till 2020 och för föreningen Amici ella Terra som hanterar energifrågor spridningen av dessa enheter kommer att bli ännu större.

Även för solvärme indikerar PAN en stark utveckling i 2020-perspektivet (i detta fall är dock uppskattningarna av Jordens vänner mer försiktiga). De 140 ktoe av värmeenergi konsumeras i Italien 2011 (vilket motsvarar 3 miljoner kvadratmeter installerade termiska solpaneler) når 1250 ktoe år 2020 enligt jordens vänner (över 1500 enligt PAN: s uppskattningar).

Framsidan av de direkta användningarna av är också mycket intressant geotermisk energi, som i allmänhet sker genom utnyttjande av hett vatten för termiskt bad, jordbruk, vattenbruk, industri och fjärrvärme. Enligt uppskattningarna från den italienska geotermiska unionen förväntas mycket betydande tillväxt fram till 2030 för direkt låg entalpi.Video: Simris 360 video byn som ska bli självförsörjande på förnybar energi från sol och vind (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Kemi

  Bravo, du hade bara en lysande tanke

 2. Burkhart

  Enligt min mening görs misstag.

 3. Miguel

  Bravo, vilken fras ..., en magnifik idé

 4. Faebei

  Annan variant är också möjligSkriv ett meddelande