Kategori Vindkraft

Mikrovind för hem
Vindkraft

Mikrovind för hem

Det finns fler och fler hem att dra nytta av solenergi men när det gäller vindkraft är landskapet helt annorlunda, men det finns ändå mikrovindlösningar för hemmet. Med "mikrovinden" kan du generera ren elektricitet till hemmet med ett minimalt utrymme. 40 av all vindkraft i Europa produceras i Storbritannien där mikroturbiner har blivit normen.

Läs Mer

Vindkraft

Mikrovind för hem

Det finns fler och fler hem att dra nytta av solenergi men när det gäller vindkraft är landskapet helt annorlunda, men det finns ändå mikrovindlösningar för hemmet. Med "mikrovinden" kan du generera ren elektricitet till hemmet med ett minimalt utrymme. 40 av all vindkraft i Europa produceras i Storbritannien där mikroturbiner har blivit normen.
Läs Mer
Vindkraft

Vindenergi i Italien

Vindenergi i Italien är långt ifrån det europeiska genomsnittet, tänk bara att italienska vindkraftparker ger 7 av den nationella elförbrukningen, en låg andel om vi anser att den danska vindsektorn säkerställer 27 av den totala elförbrukningen medan den tyska anländer. för att täcka nästan 30.
Läs Mer
Vindkraft

Flygande vindturbin, från Bat till Kite

Den flygande vindkraftverk som visas på bilden ovan existerar verkligen och ligger på en höjd av 1000 fot över marken. Altaeros Energies, ett företag kopplat till MIT som specialiserat sig på vindkraftsektorn, utvecklade den flygande vindkraftverket. Den flygande vindkraftverket avslöjades för världen i Alaska under en demonstration om att bryta höjdrekordet för en vindkraftverk.
Läs Mer
Vindkraft

Vindkraft producerad i Italien

Vindenergi i Italien producerar elektricitet som kan tillfredsställa så mycket som 15 miljoner människors hunger. Detta rapporterades av Anev, National Wind Energy Association. Den elektriska kapaciteten som produceras av vinden i Italien är 15 Twh (Terawatt-timmen). "Enbart vindenergi i Italien producerar idag 15 TWh (Terawatt-timmen), som kan täcka hushållens behov av 15 miljoner människor och ge miljöfördelar" .
Läs Mer
Vindkraft

Är vindkraft dåligt för din hälsa?

Är vindkraft dåligt för din hälsa? Fler och fler människor ställer sig själva den här frågan och konsulterar webbsökmotorerna genom att skriva tripletten med orden "skada vindkraft". Vi har redan hört talas om vindturbinsyndromet och det saknas inga studier för att stödja denna avhandling.
Läs Mer
Vindkraft

Vad är Mini Wind

Det är lätt att förstå, det här är små vindsystem. Om en konventionell vindkraftverk har gigantiska dimensioner, kommer minivindturbinen bättre att anpassa sig till landsbygdens landskap. Prefixet "mini" anger exakt de mått som kan nå upp till bara 2 meter i höjd.
Läs Mer
Vindkraft

Vindkraft på taket, mikroturbinerna

De som tänker installera vindkraft på husets tak kan inte göra annat än att fokusera på mikrovindsteknik och bara i vissa fall på liten vindkraft. Minivindet inkluderar alla de enheter som producerar el genom att använda vindkraftverk högst 30 meter, varför det är bra att lita på de minsta och mest kompakta mikrovindsystemen för att installera ett vindkraftsystem på husets tak.
Läs Mer